Behandling af dødsboer

Vores specialviden og praktiske erfaring med behandling af dødsboer er omfattende. Vi betragter skifte af dødsbo som en samlet løsning, hvor vi tager os alle forhold – såvel juridiske som praktiske herunder:

  • Kontakt til skifteret, skat og andre offentlige myndigheder.
  • Arveforhold.
  • Afklaring af boets gæld.
  • Salg af aktiver, herunder ejendom, værdipapirer, virksomhed mv.
  • Udarbejder de nødvendige regnskaber til skifteret og skat.
  • Betaling af boafgift og skat.
  • Fordeling af boets midler og aktiver til arvinger.

Vi tilbyder altid et gratis indledende møde, hvor vi vurderer behovet for bistand, herunder hvordan boet mest hensigtsmæssigt skiftes.

Formålet med at skifte et dødsbo er at fordele alle afdødes aktiver og passiver (formue og gæld). Al gæld betales, skatten afregnes og det resterende overskud fordeles bland arvingerne i henhold til loven eller i henhold til testamente, hvis testamente er oprettet. I forbindelse med behandlingen af et dødsbo er det vigtigt, at alle kreditorer får mulighed for at anmelde deres krav og at al gæld bliver betalt inden arven fordeles og udbetales. Overholdes proceduren ikke, kan arvingerne risikere, at arven efterfølgende skal betales tilbage.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Partner
Søren Locher
Email: shl@dklaw.dk
Tlf: +45 33 13 69 20