Generationsskifte

Fabritius Tengnagel & Heine rådgiver om generationsskifte i familiedrevne virksomheder, hvad enten de er drevet som personlig virksomhed eller i selskabsform. Generationsskifte kan også gennemføres med henblik på overdragelse til andre end familiemedlemmer, fx virksomhedens medarbejdere.

Gennemførelse af generationsskifte kræver ofte planlægning af mere langsigtet karakter. Det kan være nødvendigt med en ændret virksomhedsstruktur (omstrukturering) af såvel økonomiske, skattemæssige som personlige grunde. Omstruktureringen kan fx angå udskillelse og sammenlægning af virksomhedsenheder, etablering af holdingselskaber, datterselskaber og fonde.

Formålet med et planlagt generationsskifte og om nødvendigt en omstrukturering er ofte, at arvinger eller andre kan overtage virksomheden i en form, som er tilpasset deres behov og evner.

Vi sørger for en samlet løsning, hvor såvel økonomiske som personlige forhold er afstemt og drøftet med klienten.

Er et generationsskifte inden for familien ikke muligt eller ønskværdigt, skal virksomheden forberedes til et fremtidigt salg. Første skridt på denne vej kan være etablering af et professionelt bestyrelsesarbejde med alt, hvad det indebærer. Herved gøres virksomheden mindre afhængig af den nuværende ejer og leder, og mulighederne for et gunstigt salg forbedres. Det bør i øvrigt i enhver virksomhed overvejes at indsætte en ekstern bestyrelse.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Partner
Thomas Bøgelund Norvold
Email: tbn@dklaw.dk
Tlf: +45 33 13 69 20

Partner
Niels Ulrik Heine
Email: nuh@dklaw.dk
Tlf: +45 33 13 69 20