Tvangsauktion

Fabritius Tengnagel & Heine har i mange år fast varetaget flere realkreditinstitutioners sager angående tvangsauktion over fast ejendom. Vi har herved opnået et indgående kendskab til og en specialisering i håndteringen og gennemførelsen af tvangsauktioner over fast ejendom.

Vi rådgiver kreditorer, panthavere, udlægshavere mv., der ønsker fyldestgørelse via tvangsauktion.

Vi rådgiver også virksomheder og privat personer, der har købt eller ønsker at købe fast ejendom på tvangsauktion.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Partner
Thomas Bøgelund Norvold
Email: tbn@dklaw.dk
Tlf: +45 33 13 69 20