Øvrige ansatte

 • Anne-Mette Henningsen, sekretær
 • Connie Rasmussen, sekretær
 • Merethe Tarp, sekretær
 • Mette Wolff, korrespondent/sekretær
 • Lisa Andersen, translatør
 • Rolla Bredmose, sekretær
 • Mikael Boel Laursen, web – og IT-ansvarlig
 • Simone Tang Hansen, stud.jur.
 • Nicolaj Agger, stud.jur.
 • Karen Hellisen, receptionist
 • Tina Dithmer, receptionist