Skat, afgifter og moms

Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine fører din skattesag, momssag eller afgiftssag ved administrative myndigheder, Skatteankestyrelsen, Skatteankenævn, Landskatteretten og Domstolene. Hvis du har modtaget en opkrævning eller et krav fra SKAT, typisk i form af en såkaldt agterskrivelse, er det vigtigt allerede ved sagens begyndelse at søge juridisk bistand.

Førelse af skattesager, afgiftssager og momssager er en særlig disciplin, der kræver processuel indsigt og strategisk overblik. Skatteret er en forvaltningsretlig specialdisciplin, der forudsætter et indgående forvaltningsretligt kendskab, hvilket følger af det forhold, at skattesager grundlæggende er en tvist mellem det offentlige og den enkelte borger eller virksomhed. På moms- og afgiftsområdet er kendskab til EU-retten af afgørende betydning, idet de danske regler i vidt omfang er baseret på regler fra EU.

Skatteområdets kompleksitet og de ressourcer, som skattemyndighederne har til rådighed i forbindelse med behandlingen af en skattesag, en afgiftssag eller en momssag, medfører at skatteyderen har behov for et kompetent modspil til SKAT.

SKAT ved godt, at skatteyderen har behov for kompetent rådgivning, derfor er der indført særlige regler om omkostningsgodtgørelse i skattesager, hvorefter privat personer kan få dækket omkostningerne til kompetent rådgivning i forbindelse med konkrete skatte- og afgiftssager. Reglerne er ganske simple – får skatteyderen medhold eller overvejende medhold i klagen, godtgør SKAT det fulde beløb til sagkyndig bistand i sagen (100 % af omkostningerne). Taber skatteyderen eller får skatteyderen medhold i mindre omfang, bliver halvdelen af udgifterne dækket af SKAT. Skatteyderen er dermed sikker på dækning af minimum 50 % af omkostningerne til advokat, hvad enten sagen vindes eller tabes.

Selskaber og fonde er også omfattet af reglerne om godtgørelse til sagkyndig bistand.

Skattestraffesager er en specialdisciplin indenfor strafferetten og er en samlebetegnelse for straffesager indenfor skat, moms og afgiftsunddragelse. Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine har stor erfaring og langvarig tradition for førelse af skattestraffesager.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Partner
Thomas Bøgelund Norvold
Email: tbn@dklaw.dk
Tel: +45 33 13 69 20