Værdier & etik

Vi tilbyder effektiv og værdiskabende rådgivning baseret på et solidt fagligt grundlag. Vores arbejde indebærer, at vi regelmæssigt kommer i besiddelse af intern viden, som kan have stor betydning for vores klienter. Disse oplysninger bliver behandlet med den største fortrolighed.

Vi påtager os ikke sager, som på nogen måde kan indebære en interessekonflikt med vores øvrige klienter. Derfor laver vi en undersøgelse af mulige interessekonflikter, før vi påtager os en sag. For at skærpe sikkerheden og troværdigheden i forbindelse med sagsbehandlingen, tillader vi hverken partnere eller ansatte at være involveret i økonomiske dispositioner med klienter.