Førelse af retssager i Frankrig:

Kontoret har stor erfaring med retssagsbehandling for danske virksomheder og private i Frankrig.

Fransk retssagsbehandling adskiller sig på flere områder fra danske retssager, og vores kontor bistår i samarbejde med vores faste forbindelseskontor med forberedelse, planlægning og gennemførelse af retssager i hele Frankrig.

Det skriftlige materiale er i høj grad afgørende for det resultat, der kan forventes, når de franske domstole skal træffe afgørelse i en sag. Det er derfor yderst vigtigt, at der allerede tidligt i forløbet bliver truffet strategiske og planlægningsmæssige beslutninger for at opnå det bedste resultat. I vores rådgivning indgår altid vejledning om og vurdering af mulighederne for en eventuel forligsmæssig løsning af sagen. Vi lægger ikke skjul på, hvis vi mener at en sag ikke bør føres.

Advokat og associeret partner Anne Mie Lund er fransktalende og har i flere år drevet advokatforretning i Frankrig. Hun varetager i samarbejde med den franske advokat Gaëlle Lecointe retssagsbehandling i alle jurisdiktioner i Frankrig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Associeret partner
Anne Mie Lund
Email: aml@dklaw.dk
Tel: +45 33 13 69 20