Entrepriseret

Et byggeri eller byggeprojekt kræver præcise og klare aftaler. Aftaler, der skaber klarhed over parternes pligter og rettigheder. Gode entreprise- og rådgiveraftaler minimerer risikoen for tvister og sikrer, at parterne på forhånd har afstemt de forventninger, de har til hinanden. Vi har stor erfaring med udarbejdelse og forhandling af entrepriseaftaler, både på entreprenør- og bygherreside, herunder også sikkerheds- og finansieringsaftaler med tilknytning til byggeriet.

Vi bistår også bygherrer og developere med udvikling af nye projekter. Vi sørger for at få bundet trådene sammen mellem bl.a. developer, entreprenør og byggefinansierende bank, således at den eller de opførte ejendomme kan sælges som projektsalgscase eller udlejningscase mv.

Vi rådgiver også private og forbrugere i forbindelse med indgåelse af bygge og entrepriseaftaler angående opførelse af en-familiehuse. Dette uanset om aftalen indgås med et type-husfirma som fx Lind & Risør, HusCompagniet, Eurodan-huse, eller med en total eller hovedentreprenør der bygger efter tegninger udarbejdet af arkitekt.

Hvis der er opstået problemer i forbindelse med et byggeri, har vi stor erfaring med syns- og skønssager samt sagkyndige beslutninger. Ligesom vi ofte repræsenterer byggeriets parter i forbindelse med voldgift og retssagsbehandling.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Partner
Thomas Bøgelund Norvold
Email: tbn@dklaw.dk
Tel: +45 33 13 69 20