Nyhedsbrev – April 2018

Temaer:

Lovforslag: Kapitalkrav i aktieselskaber skal nedsættes til 400.000 kr.
Legal 500: Fabritius Tengnagel & Heine som ”tier 3” proceskontor


Lovforslag: Kapitalkrav i aktieselskaber skal nedsættes til 400.000 kr.

I november 2017 indgik regeringen en aftale med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om at gennemføre en række tiltag, der skulle forbedre rammevilkårene for at drive virksomhed i Danmark. Aftalen indeholdt 35 erhvervs- og iværksætterinitiativer, hvoraf det ene angik en nedsættelse af kapitalkravet i danske aktieselskaber til 400.000 kr.

For at oprette et dansk kapitalselskab (A/S, ApS eller IVS) er det et krav, at man indskyder en værdi – typisk et pengebeløb – i selskabet, hvorefter man får et antal kapitalandele i dette selskab. Efter gældende ret er minimumskravet for et aktieselskab 500.000 kr., et anpartsselskab 50.000 kr. og et iværksætterselskab 1 kr. Der gælder også et krav om, at mindst ¼ af selskabskapitalen skal være indbetalt. Man kan med andre ord oprette eksempelvis et aktieselskab og i første omgang nøjes med at indbetale 125.000 kr.

På baggrund af aftalen om at forbedre erhvervslivets rammevilkår i Danmark har Erhvervsministeriet den 14. marts 2018 fremsat et lovforslag om ændring af selskabsloven, således at kapitalkravet i aktieselskaber nedsættes til 400.000 kr. Lovforslaget, der forventes at blive vedtaget med ikrafttrædelse 1. juli 2018, følger den udvikling, der er sket inden for selskabsretten siden indførelsen af den samlede selskabslov i 2007.

Før 2007 var kapitalkravet til anpartsselskaber 125.000 kr., hvilket ved gennemførelsen af selskabsloven blev reduceret til 80.000 kr. I 2013 nedsatte folketinget endnu engang kapitalkravet for anpartsselskaber til 50.000 kr. Ved samme (ændrings)lov blev der indført en ny type selskab: Iværksætterselskabet (IVS). Det karakteristiske og unikke for denne type selskab er, at kapitalkravet kun er én krone.

Lovgiver fortsætter med sit seneste tiltag reduceringen af kapitalkravene til de forskellige selskabstyper, og for første gang siden 1991 justeres der ved kravet til et aktieselskab. Hvis man tager nettoprisudviklingen i betragtningen, er kapitalkravet til aktieselskaber allerede ”defacto” reduceret væsentligt siden 1991, men lovgiver har fundet det rigtigt at reducere det yderligere. Årsagen til reduktionen er blandt andet, at det skal være lettere for andre selskabsformer at blive omdannet til aktieselskaber, fordi der generelt knytter sig en særlig tillid til aktieselskaber blandt investorer og forretningsforbindelser.

* * *

Fabritius Tengnagel & Heine rådgiver om selskabsret og almindelig erhvervsret. Spørgsmål herom kan rettes til partner Thomas Bøgelund Norvold tbn@dklaw.dk eller partner Søren Locher shl@dklaw.dk på tlf. 33 13 69 20.

Legal 500: Fabritius Tengnagel & Heine som ”tier 3” proceskontor

Fabritius Tengnagel & Heine anerkendes af det førende vurderingsbureau Legal 500 som værende et af landets førende advokatfirmaer inden for konfliktløsning. Vi er i de seneste offentliggjorte rankings fra 2018 gået en plads frem, således at vi nu ligger i det såkaldte ”tier 3” lag.

Fabritius Tengnagel & Heine har ført flere store sager de senere år, og i Legal 500’s begrundelse for anerkendelsen fremgår det, at det blandt andet er Søren Lochers internationale retssager for tyske klienter samt Thomas Bøgelund Norvolds førelse af flere af finanskrisens store banksager, herunder Eik Bank-sagen, som har dannet grundlag for deres vurdering.

Fabritius Tengnagel & Heine er specialiseret i enhver form for konfliktløsning, herunder både mediation, retssagsbehandling og voldgiftsbehandling af både national som internationale sager. Spørgsmål herom kan rettes til partner Søren Locher shl@dklaw.dk eller partner Thomas Bøgelund Norvold tbn@dklaw.dk på tlf. 33 13 69 20.


Vi skriver om relevante nyheder og domme inden for de forretningsområder, som vi beskæftiger os med.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores nyhedsbrev, kan vi kontaktes på news@dklaw.dk.

Venlig hilsen
Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine
www.dklaw.dk