Februar 2018

Af 22. februar 2018 april 6th, 2018 Nyhedsbrev

Nyhedsbrev – Februar 2018

Temaer:

Registreringspligt af franske selskabers reelle ejere inden 1. april 2018
● Hvilke selskaber gælder registreringen for?
● Hvem betegnes som de reelle ejere?
● Konsekvenserne af ikke at registrere til de franske myndigheder
● Ret henvendelse til os


Registreringspligt af franske selskabers reelle ejere inden 1. april 2018

(gælder også hvis du ejer SCI-andele i Frankrig)

I juni 2017 blev der i Frankrig vedtaget en ny i lov i kølvandet på et EU-direktiv (2015/849) vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. I den forbindelse blev det vedtaget, at alle reelle ejere af franske selskaber skal registreres og indberettes til de kompetente myndigheder i Frankrig.

Bestemmelsen i den franske lov (décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017) medfører herefter, at alle selskaber, der er registreret i Frankrig inden den 1. august 2017, skal registrere selskabets reelle ejere ved myndighederne.

Fristen for indberetning og registrering af selskabets reelle ejere er den 1. april 2018.

Hvilke selskaber gælder registreringen for?
Registreringspligten af de reelle ejere gælder for stort set alle selskabsformer. Registreringspligten gælder derfor også for de mange danskere, der ejer fast ejendom i Frankrig gennem et SCI (Société Civile Immobilière).

Derudover gælder registreringspligten for kommercielle virksomheder (SAS, SARL, SASU, EURL, SA), grupper af økonomiske interesser (GIE) og foreninger registreret i det franske handels- og selskabsregistre (RCS).

Hvem betegnes som de reelle ejere?
Definition af de reelle ejere betegnes som den fysiske eller juridiske person, der har en direkte eller indirekte kontrol af selskabet, og har den primære kontrol over den aktivitet, der udføres i selskabet. Konkret henviser dette til enhver person, der direkte eller indirekte ejer mere end 25% af kapitalen eller stemmerettighederne eller i mangel heraf den person, der udøver kontrol over ledelses- eller ledelsesorganerne i selskabet.

Konsekvenserne af ikke at registrere til de franske myndigheder
Undladelse af at sørge for indberetning af de reelle ejere til myndighederne, eller af at indsende en ukorrekt eller ufuldstændig indberetning, kan straffes med op til seks måneders fængsel og en bøde på 7.500 euros, og visse sanktioner kan suppleres (artikel L. 561-49).

Ret henvendelse til os og få bistand til registrering af de reelle ejere i dit franske selskab
Vores kontor og associeret partner, advokat, Anne Mie Lund har mangeårig advokaterfaring fra både Danmark og Frankrig og yder specialiseret rådgivning vedrørende fransk-danske retsforhold.

Vi kan bistå dig med udarbejdelse og efterfølgende registrering af en korrekt indberetning til de franske myndigheder.

Kontakt os i dag og få gennemført indberetningen inden fristens udløb den 1. april 2018.

Associeret partner – Advokat(L)
Anne Mie Lund
Email: aml@dklaw.dk
Tlf: + 45 33 13 69 20


Vi skriver om relevante nyheder og domme inden for de forretningsområder, som vi beskæftiger os med.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores nyhedsbrev, kan vi kontaktes på news@dklaw.dk.

Venlig hilsen
Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine
www.dklaw.dk