Nyhedsbrev – Februar 2019

Temaer:


EU forbyder ’geo-blocking’

Det er ikke et ualmindeligt fænomen, at man som internetbruger kan opleve, at man ”videreledes” til en anden hjemmeside, når man forsøger at tilgå en bestemt producent eller anden erhvervsdrivendes hjemmeside.

Ofte begrundes disse ’redirections’ med, at brugeren ledes over til en hjemmeside, som er bedre egnet til at betjene brugeren, eksempelvis derved at hjemmesiden er skrevet på den pågældende brugers sprog. Redirections sker som regel på baggrund af brugerens lokalitet, idet en hjemmesideejer uden problemer kan identificere hvilket land, som en bruger tilgår hjemmesiden fra.

Sådanne hensyn kan være helt legitime, og redirections kan være gavnligt for brugeren, da det kan være formålstjenligt for hjemmesidens ejer at forbinde brugeren med en hjemmeside på et sprog, som brugeren på baggrund af dennes lokalitet formodes at beherske.

Imidlertid har EU-kommissionen erkendt, at brugernes lokaliteter ikke sjældent anvendes til at forfølge usaglige og til tider deciderede ulovlige hensyn. Et eksempel herpå er prisdifferentiering.

Det er EU’s vision, at det indre marked skal fungere som ét marked, således at enhver borger og erhvervsdrivende skal kunne handle med enhver anden aktør inden for det indre marked, uanset hvilken medlemsstat de to parter tilhører. Til trods for dette ene indre marked er det en realitet, at der i visse dele (medlemslande) af det indre marked er større købekraft blandt forbrugerne end i andre. Hvis virksomhederne har held med at lave en kunstig opdeling mellem disse dele af det indre marked, kan de maksimere indtjeningen ved at sætte forskellige priser for samme varer, således at man i de velstillede regioner kommer til at betale en højere pris end i de mindre velstillede.

Geo-blocking kan anvendes til at skabe sådanne kunstige grænser inden for det indre marked, hvilket er i strid med EU’s vision om et reelt og fungerende indre marked samt de økonomiske fordele i form af øget konkurrence, dette medfører. Geo-blocking er desuden i strid med EU’s grundlæggende princip om diskriminationsforbud.

EU har af disse årsager udstedt en forordning (2018/302(EU)), der forbyder de erhvervsdrivende at forskelsbehandle deres kunder på baggrund af kundens lokalitet og dermed nationalitet. Forbuddet gælder for salg af varer, salg af elektronisk leverede tjenesteydelser samt tjenesteydelser, der leveres inden for et specifikt område, hvor den erhvervsdrivende driver virksomhed.

Forbuddet indebærer helt konkret, at den erhvervsdrivende ikke uden kundens accept må viderelede kunden til en anden hjemmeside eller online grænseflade af enhver art. Den erhvervsdrivende må tilsvarende heller ikke anvende forskellige forretningsbetingelser over for kunder på baggrund af kundernes lokalitet og/eller nationalitet.

* * *

Fabritius Tengnagel & Heine rådgiver om køberet og almindelig erhvervsret, herunder erhvervsdrivendes retsstilling over for forbrugere. Spørgsmål herom kan rettes til Jesper Kragh-Skriver på jks@dklaw.dk.


Vi skriver om relevante nyheder og domme inden for de forretningsområder, som vi beskæftiger os med.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores nyhedsbrev, kan vi kontaktes på news@dklaw.dk.

Venlig hilsen
Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine
www.dklaw.dk