Nyhedsbrev fra Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine
April 2017

Vi skriver om relevante nyheder og domme inden for de forretningsområder, som vi beskæftiger os med.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores nyhedsbrev, kan vi kontaktes på news@dklaw.dk.

Venlig hilsen
Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine
www.dklaw.dk

Nye regler om registrering af selskabers ultimative ejere

Den 23. maj bliver danske virksomheder, som ikke er børsnoteret, mødt med et nyt krav om registrering af selskabets reelle ejere.
Kravet medfører at alle, der ejer eller kontrollerer mere end 5% af selskabets kapitalandele eller stemmer, skal registreres i Erhvervsstyrelsens ejerregister. Hvis registreringen ikke er gennemført inden 1. oktober 2017, kan selskabet blive sendt til tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen.

Reglerne udspringer af en lovændring, som trådte i kraft 1. januar 2017, og altså nu bliver implementeret fuldt ud af Erhvervsstyrelsen.

Reglerne om registrering af selskabers ultimative ejere er motiveret af et ønske om at øge indsatsen mod hvidvask.

Det bør holdes for øje, at reglerne ikke kun gælder f.eks. moderselskaber, men ligeledes fysiske personer, såvel danskere som udlændinge, og omfatter både direkte ejerskab og indirekte ejerskab eller kontrol.

Registreringspligten indtræder ved et selskabs stiftelse eller ved ændringer af ejerskabsstrukturen, som medfører, at grænserne på 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90 eller 100 procents ejerskab eller grænserne på 1/3 eller 2/3 af stemmerettighederne i selskabet overskrides. Det er underordnet, om grænserne overskrides, fordi man har fået flere eller færre andele, idet pligten til at opdatere registreringen alligevel indtræder.

Erhvervsstyrelsen vil i den kommende tid gennemføre en informationsindsats om de nye regler, som blandt andet vil indebære at selskaber, som ikke har registreret sine ejerforhold, vil modtage et påmindelsesbrev fra Erhvervsstyrelsen med angivelse af fristen for registrering. Hvis denne frist ikke overholdes, vil selskabet uden yderligere varsel blive sendt til tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen. Dog forventes det ikke, at Erhvervsstyrelsen vil begære selskaber tvangsopløst, hvor mindst ét, men ikke alle, ejerforhold er registreret, men Erhvervsstyrelsen kan udstede bøder for manglende registreringer.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at registreringspligten ikke kun omfatter ejerandele men ligeledes stemmerettigheder og indirekte kontrol. Dette medfører, at f.eks. en panthaver, som har pant i 30% af kapitalandelene i et selskab, hvor pantsætningen giver panthaver ret til at udøve stemmeretten tilknyttet de pantsatte kapitalandele, skal lade sig registrere i ejerregistret.

Er din virksomhed klar, når de nye regler træder i kraft?

Vi bistår med optimering af virksomheders struktur og medfølgende registreringer.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog om mulighederne.