Nyhedsbrev fra Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine
Marts 2017

Vi skriver om relevante nyheder og domme inden for de forretningsområder, som vi beskæftiger os med.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores nyhedsbrev, kan vi kontaktes på news@dklaw.dk.

Venlig hilsen
Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine
www.dklaw.dk

Ny beskyttelse af forretningshemmeligheder

Snart præsenteres en ny lov om forretningshemmeligheder. Loven skal implementere EU-direktiv 2016/943 om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningshemmeligheder mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse.

Formålet er at opnå en harmoniseret beskyttelse af forretningshemmeligheder i EU og er resultatet af et årelangt forberedende arbejde udført af Kommissionen for at beskytte det, som direktivets tekst benævner ”videnssamfundets valuta”.

Den nye lov kommer til at give virksomhederne bedre muligheder for at sikre sig imod misbrug af deres forretningshemmeligheder gennem retlige tvangsmidler. For eksempel vil en virksomhed, der misbruger en anden virksomheds forretningshemmeligheder kunne blive pålagt løbende tvangsbøder, hvis virksomheden ikke efterkommer et nedlagt fogedforbud.

Dette har ikke tidligere været muligt i dansk ret og forbedrer mulighederne for virksomheder, der oplever en krænkelse af deres forretningshemmeligheder, for at benytte tvangsmidler over for den krænkende virksomhed med henblik på at stoppe krænkelsen.

Endnu en vigtig forbedring af virksomhedernes retsmidler er en ændret metode til erstatningsudmåling. I dansk ret har det hidtil kun været muligt at få erstattet virksomhedens dokumenterede tab. Med den nye lov bliver det imidlertid muligt ved erstatningsudmålingen at tage højde for den krænkende parts uberettigede fortjeneste, svarende til begrebet ”account of profits” kendt fra engelsk og amerikansk ret. Det forventes, at dette vil medføre, at erstatning for misbrug af forretningshemmeligheder kommer nærmere en reel refleksion af det tab, virksomheden har lidt, også ud fra markedsperspektiver.

Under den nye lov bliver information, som en ansat ærligt har tilegnet sig som led i sin ansættelse, ikke anset for at være forretningshemmeligheder. Der er derfor god grund til fortsat at sikre sig, at relevante ansatte er dækket af en hemmeligholdelses- og konkurrenceklausul.

Det må forventes, at Patent- og Varemærkestyrelsen har et færdigt lovforslag klar til sommer.

Er din virksomhed beskyttet, når de nye regler træder i kraft?

Vi bistår med optimering af virksomheders kontrakter og forfølgelse af krav i tilfælde af virksomheders rettigheder.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog om mulighederne.